Flash Player is niet geïnstalleerd
Download hier de laaste versie
 
 

ONZE DIENSTEN

Onderneming in moeilijkheden

1. Oorzaak
Door de aanslepende economische en financiële crisis dreigen bedrijven meer en meer geconfronteerd te worden met financiële problemen, ondanks dat zij een rendabele bedrijfsvoering hebben.
Meestal is de oorzaak van deze financiële moeilijkheden klanten die trager beginnen te betalen, banken die kredieten gaan weigeren of stopzetten, enz….
De moeilijkheden die hieruit voortvloeien veroorzaken een negatieve invloed op het moraal van de bedrijfsleiding met als gevolg verlies aan rentabiliteit.

2. Wetgeving
Om te vermijden dat ondernemingen met goede bedoelingen maar met financiële moeilijkheden, zouden in faling gaan, heeft de wetgeving in 2009 de oude procedure van het gerechtelijk akkoord vervangen door de wet continuïteit van ondernemingen (W.C.O.). Deze wetgeving biedt aan ondernemingen in moeilijkheden, onder het toezicht van de rechtbank van koophandel, een mogelijke doorstart. Dit houdt in dat de wet voorziet in een tijdelijke opschorting van schulden zodat de onderneming een reorganisatie plan kan opstellen.

3. Rol van ons kantoor als accountant in deze procedure
Van zodra men betalingsmoeilijkheden ondervindt, kan men zich tot ons wenden.
Op basis van analyses schatten we de slaagkansen in.
Wanneer er een slaagkans is, gaan we samen met een advocaat een verzoekschrift opmaken en indienen. Daarna begeleiden we u in de volledige procedure. Deze bestaat vooral uit: het opvolgen van de boekhouding, cash-Flow studies, ondersteuning bij de opmaak van het reorganisatieplan evenals de opvolging ervan en de bijstand op de rechtbank.

 

Meer info ? Contacteer ons hier!


terug
 

LAATSTE NIEUWS...

Vacature

Spontane sollicitatie

lees meer...
 
webdesign by